Home De kamers Informatie Restauratie Toerisme Nieuws Contacteer
=
La Maison du Bonheur à Saint-Bernard
nl
    

Conditions Générales de Vente


Artikel 1: Dit contract is uitsluitend bestemd voor de reservering van verblijven in het Maison du Bonheur in Saint-Bernard, beheerd door Marie-Laure Patin.
Marie-Laure Patin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van haar contracten door derden of voor niet-toeristische doeleinden. De beste ontvangst wordt gereserveerd voor de gasten. Marie-Laure Patin verbindt zich ertoe hen persoonlijk te ontvangen met alle nodige aandacht om hun verblijf en hun kennis van de streek te vergemakkelijken.

Artikel 2 - Duur van het verblijf : De klant die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de lokalen te blijven.

Artikel 3 - sluiting van de overeenkomst : De reservering wordt effectief zodra de klant aan Marie-Laure Patin een voorschot van 30% van het totale bedrag van het verblijf met een minimum van één nacht per kamer en een kopie van het contract ondertekend vóór de op de voorzijde aangegeven datum heeft gestuurd. Het tweede exemplaar van het contract wordt door de klant bewaard. De prijzen zijn inclusief alle kosten volgens de beschrijving.

Artikel 4 - Geen herroepingsrecht: Voor boekingen per post, telefoon of internet beschikt de huurder niet over een herroepingsrecht, overeenkomstig artikel L121-21-8 van de Franse Code de la consommation, dat met name betrekking heeft op de levering van accommodatiediensten op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip.

Artikel 5 - Annulering door de klant: Elke annulering moet telefonisch of per e-mail worden meegedeeld, zodat Marie-Laure Patin de informatie heeft ontvangen. a) Annulering voor aanvang van het verblijf: indien de annulering meer dan 48 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt het voorschot terugbetaald. Indien de annulering minder dan 48 uur voor het begin van het verblijf plaatsvindt, blijft het voorschot bij de eigenaar die de betaling van het saldo van de prijs van het verblijf zal vragen. b) Indien de klant niet komt opdagen voor 20 uur op de dag die voorzien is voor het begin van het verblijf, vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken. De borg blijft eigendom van de eigenaar die zich het recht voorbehoudt het saldo van de prijs van het verblijf op te eisen. c) In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met het oorspronkelijke verblijf eigendom van de eigenaar. De niet verbruikte extra diensten zullen worden terugbetaald.

Artikel 6 - Annulering door de eigenaar: Wanneer de eigenaar het verblijf voor het begin van het verblijf annuleert, moet hij de klant hiervan op de hoogte stellen. De klant zal, onverminderd elk verhaal tot schadevergoeding, de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald krijgen. De klant wordt een alternatief aangeboden met hetzelfde niveau van dienstverlening en kwaliteit.

Artikel 7 - Aankomst: De klant moet aankomen op de dag en het tijdstip die in dit contract zijn vermeld. In geval van verlate of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 8 - Betaling van het saldo: Het saldo moet worden betaald bij aankomst bij de eigenaar. Alle extra diensten die niet in dit contract zijn vermeld, moeten aan het einde van het verblijf aan de eigenaar worden betaald.

Artikel 9 - toeristenbelasting: De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar, die deze vervolgens overmaakt aan de schatkist.

Artikel 10 - gebruik van de lokalen: De klant moet het rustige karakter van de lokalen respecteren en ze gebruiken overeenkomstig hun bestemming. De klant verbindt zich ertoe de kamers in goede staat terug te geven. Een intern reglement en een reglement voor het gebruik van het zwembad zijn beschikbaar in de gastenkamers. Ze moeten door de gast worden gelezen en begrepen. Indien de in het reglement aangegeven regels niet worden toegepast, heeft de eigenaar het recht extra nachten te weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vroegtijdig vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen.

Artikel 11 - capaciteit: Deze overeenkomst is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Indien het aantal gasten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht extra gasten te weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een verbreking van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal klanten dan geweigerde klanten, geen terugbetaling kan worden overwogen.

Artikel 12 - Dieren: Dit contract bepaalt of de klant al dan niet met een huisdier mag verblijven. Indien de klant deze clausule niet respecteert, kan de eigenaar de dieren weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen.
Artikel 13 - Geschil: In overeenstemming met de artikelen L.616-1 en R.616-1 van het consumentenwetboek stellen wij een systeem van consumentenbemiddeling voor. Het gekozen bemiddelingsorgaan is: CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. In geval van een geschil kunt u uw klacht indienen op haar website: https://cnpm-mediation-consommation.eu of per post door te schrijven naar CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond.
Deze bepalingen laten eventuele gerechtelijke stappen van de klant of de eigenaar onverlet.

 


Leuk? Deel het!

202 chemin de la Prière - 01600 SAINT-BERNARD - France +33 6 50 11 25 03 contact@mdb01.com
^ © 2022  La Maison du Bonheur Juridische informatie Algemene verkoopvoorwaarden
Partenaires des chambres d'hotes la Maison du Bonheur
Boek uw verblijf
X